Những người giữ lửa cho chi đoàn

Những người giữ lửa cho chi đoàn

57 bí thư Đoàn tiêu biểu được Thành đoàn TP.HCM tuyên dương hôm nay (11-6) đến từ những khu vực khác nhau song đều có chung sứ mệnh kết nối, giữ lửa cho chi đoàn.

Mỗi tuần một câu chuyện

Thong ke