Quận đoàn Hải An: Đẩy mạnh phong trào hạn chế rác thải nhựa

Quận đoàn Hải An: Đẩy mạnh phong trào hạn chế rác thải nhựa

Hưởng ứng chương trình khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021, Ban Thường vụ Quận đoàn Hải An chỉ đạo Đoàn các phường đẩy mạnh thực hiện mô hình "Ngôi nhà rác thải nhựa"

Quận đoàn Hải An

Ban Thường vụ - Ủy ban kiểm tra Quận đoàn Hải An tổ chức kiểm tra, giám sát năm 2020

Ban Thường vụ - Ủy ban kiểm tra Quận đoàn Hải An tổ chức kiểm tra, giám sát năm 2020

Ban Thường vụ - Ủy ban kiểm tra Quận đoàn Hải An tổ chức kiểm tra, giám sát năm 2020

Quận đoàn Hải An

Quận đoàn - Hội LHTN Việt Nam quận Hải An: tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho hội viên, giới thiệu hội viên kết nạp Đoàn

Quận đoàn - Hội LHTN Việt Nam quận Hải An: tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho hội viên, giới thiệu hội viên kết nạp Đoàn

Quận đoàn - Hội LHTN Việt Nam quận Hải An: tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho hội viên, giới thiệu hội viên kết nạp Đoàn

Quận đoàn Hải An

Quận đoàn Hải An thăm tặng quà thanh niên tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn

Quận đoàn Hải An thăm tặng quà thanh niên tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn

Quận đoàn Hải An thăm tặng quà thanh niên tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn

Quận đoàn Hải An

Quận đoàn - Hội LHTN Việt Nam quận Hải An: duy trì tốt hoạt động CLB Thầy thuốc trẻ, doanh nhân trẻ

Quận đoàn - Hội LHTN Việt Nam quận Hải An: duy trì tốt hoạt động CLB Thầy thuốc trẻ, doanh nhân trẻ

Quận đoàn - Hội LHTN Việt Nam quận Hải An: duy trì tốt hoạt động CLB Thầy thuốc trẻ, doanh nhân trẻ

Quận đoàn Hải An

Thong ke