Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo

Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo

Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo


Quận đoàn Hải An

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN THÀNH PHỐ LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN THÀNH PHỐ LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

[HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN THÀNH PHỐ LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2022 – 2027]

Ngày 14-15/3, Ban Thường vụ Đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Hải An tổ chức “Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

Quận đoàn Hải An

Liên đội THCS Đằng Lâm đồng loạt tổ chức giờ học về Tuyên truyền cho đội viên về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh bảo vệ chăm sóc thiếu niên nhi đồng. 

Liên đội THCS Đằng Lâm đồng loạt tổ chức giờ học về Tuyên truyền cho đội viên về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh bảo vệ chăm sóc thiếu niên nhi đồng. 

Liên đội THCS Đằng Lâm đồng loạt tổ chức giờ học về Tuyên truyền cho đội viên về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh bảo vệ chăm sóc thiếu niên nhi đồng. 

Quận đoàn Hải An

Thong ke