Trao tặng

Trao tặng "món quà an sinh" cho thiếu nhi dịp Lễ Tết Thiếu nhi 01/6

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn - Đội và phong trào thiếu nhi năm 2023; chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em; Quận đoàn Hồng Bàng chỉ đạo Đoàn các cơ sở trực thuộc trao tặng món quà an sinh cho thiếu nhi vượt khó học giỏi trên địa bàn.


Quận đoàn Hồng Bàng

Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hoà trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn trong tháng 5 lịch sử; Nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức đoàn, của cán bộ, đoàn viên, hội viên. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng và Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng. Ngày 26/5/2023 Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Hồng Bàng phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Quận đoàn Hồng Bàng

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4 và phong trào

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4 và phong trào "Đọc và làm theo báo Đội"

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Công văn số 874-CV/TĐTN-GTG ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Ban Thường vụ Đoàn - Hội đồng Đội quận Hồng Bàng chỉ đạo các Liên Đội và Cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4 đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi tới đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội, các bạn đội viên, thiếu niên, nhi đồng về mục đích, ý nghĩa của việc duy trì, thực hiện hiệu quả phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội”

Quận đoàn Hồng Bàng

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI  QUÝ I NĂM 2023

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2023

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Công văn số 810-CV/QU ngày 05/01/2023 của Quận ủy Hồng Bàng về việc thực hiện Chương trình giám sát và phản biện năm 2023; Thông báo số 02/KH-MTTQ-BTT, ngày 5/4/2023 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng về việc giám sát việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn. 

Quận đoàn Hồng Bàng

Công trình thanh niên

Công trình thanh niên "Đoàn thanh niên quận Hồng Bàng xung kích tham gia công tác an sinh xã hội"

Thể hiện vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên quận trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng, phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị toàn quận đảm bảo các chỉ tiêu về an sinh xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII đã đề ra.

Quận đoàn Hồng Bàng

Thanh niên Hồng Bàng hưởng ứng Giờ Trái Đất 2023

Thanh niên Hồng Bàng hưởng ứng Giờ Trái Đất 2023

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Đồng thời thực hiện Chủ đề tháng Thanh niên "Thanh niên Hồng Bàng tiên phong chuyển đổi số", Quận Đoàn Hồng Bàng đã chỉ đạo Đoàn các phường tổ chức tham gia chương trình Đạp xe công nghệ 4.0, giảm thiểu sử dụng xe máy, xe điện, động cơ xăng dầu để đi làm nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng sạch.

Quận đoàn Hồng Bàng

Tuyên truyền về những điểm mới trong Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020

Tuyên truyền về những điểm mới trong Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay thanh niên có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, khoa học công nghệ cao hơn trước, đời sống vật chất, tinh thần và sức khoẻ được nâng cao, có khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, mong muốn xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. ý thức tự lập thân, lập nghiệp, lòng nhân ái, nhân văn, tính tích cực xã hội, tinh thần xung phong tình nguyện thanh niên đang được phát huy và thể hiện trên nhiều lĩnh vực.

Quận đoàn Hồng Bàng

Tuyên truyền về Luật An toàn giao thông

Tuyên truyền về Luật An toàn giao thông

An toàn giao thông luôn là vấn đề lớn được xã hội quan tâm. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kì lúc nào. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên.

Quận đoàn Hồng Bàng

GƯƠNG SÁNG ĐỘI VIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

GƯƠNG SÁNG ĐỘI VIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời hưởng ứng phong trào "nghìn việc tốt", Ban Thường vụ Quận Đoàn lựa chọn và tuyên dương gương mặt tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 3/2023

Quận đoàn Hồng Bàng

HỘI NGHỊ KỶ NIỆM 65 PHONG TRÀO “KẾ HOẠCH NHỎ”;  60 NĂM PHONG TRÀO “NGHÌN VIỆC TỐT” (24/3/1962 – 24/3/2023)

HỘI NGHỊ KỶ NIỆM 65 PHONG TRÀO “KẾ HOẠCH NHỎ”; 60 NĂM PHONG TRÀO “NGHÌN VIỆC TỐT” (24/3/1962 – 24/3/2023)

Hoà trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 – 2027, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm phong trào “Kế hoạch nhỏ” và 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”; Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn và Thường trực Quận uỷ, ngày 24/3/2023, Ban Thường vụ Đoàn - Hội đồng Đội quận Hồng Bàng long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 65 phong trào “Kế hoạch nhỏ”; Kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”.

Quận đoàn Hồng Bàng

THANH THIẾU NHI QUẬN HỒNG BÀNG DÂNG HƯƠNG ĐỀN LIỆT SĨ

THANH THIẾU NHI QUẬN HỒNG BÀNG DÂNG HƯƠNG ĐỀN LIỆT SĨ

Thực hiện công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm phong trào “Kế hoạch nhỏ” và 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, sáng ngày 24/3/2023, Ban Thường vụ Đoàn - Hội đồng Đội quận Hồng Bàng tổ chức chương trình dâng hương Đền liệt sĩ quận Hồng Bàng cho 72 đội viên ưu tú và 18 ĐVTN của quận.

Quận đoàn Hồng Bàng

Hội thi Sơn ca quận Hồng Bàng, năm học 2022 - 2023

Hội thi Sơn ca quận Hồng Bàng, năm học 2022 - 2023

Hoà trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 – 2027; kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thành đoàn và Thường trực Quận uỷ, ngày 13/3/2023, Ban Thường vụ Quận Đoàn – Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng tổ chức Hội thi Sơn ca cấp quận năm học 2022 – 2023.

Quận đoàn Hồng Bàng

Thong ke