Tư vấn hướng nghiệp cho ĐVTN khối THPT

Tư vấn hướng nghiệp cho ĐVTN khối THPT

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức chương trình Tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên

Quận đoàn Hồng Bàng

Phát động cuộc thi đại sứ văn hóa đọc và trưng bày sách - Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Phát động cuộc thi đại sứ văn hóa đọc và trưng bày sách - Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của sách. Khuyến khích mọi người đọc sách, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức. Đồng thời góp phần nâng cao trình độ dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, BTV Đoàn quận tổ chức chương trình hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Quận đoàn Hồng Bàng

THPT Lương Thế Vinh tổ chức hội nghị nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trẻ năm 2024

THPT Lương Thế Vinh tổ chức hội nghị nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trẻ năm 2024

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024; BCH Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức hội nghị nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trẻ năm 2024.

Quận đoàn Hồng Bàng

Nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trẻ

Nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trẻ

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024; BCH Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức hội nghị nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trẻ năm 2024.

Quận đoàn Hồng Bàng

Chiến dịch hoa phượng đỏ 2024

Chiến dịch hoa phượng đỏ 2024

Thực hiện chương trình chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học học 2023–2024; đoàn trường trường THPT Lê Hồng Phong triển khai cao điểm chiến dịch hoa phượng đỏ 2024.

Quận đoàn Hồng Bàng

Tự hào một dải non sông 2024

Tự hào một dải non sông 2024

Thực hiện chương trình hiện chương trình công tác đoàn và đoàn và phong trào thanh niên trường niên trường học năm học 2023–2024; Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động tự hào một dải một dải non sông năm 2024; hưởng ứng trào lưu nét duyên cùng bản đồ Việt Nam do Quận đoàn phát động.

Quận đoàn Hồng Bàng

Diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường năm học 2023 - 2024

Diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường năm học 2023 - 2024

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024;

Quận đoàn Hồng Bàng

Đoàn trường THPT Hồng Bàng tổ chức chức toạ đàm Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường

Đoàn trường THPT Hồng Bàng tổ chức chức toạ đàm Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023 - 2024; được sự nhất trí của BTV Quận đoàn, BCH đoàn trường THPT Hồng Bàng tổ chức tọa đàm Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường năm học 2023-2024.

Quận đoàn Hồng Bàng

Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường

Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học trường học năm học 2023-2024; Nhằm tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong trường học, góp phần giáo dục ý thức, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, đồng thời tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự giao lưu tình đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên, đoàn Trường THPT Lương Thế Vinh tuyên truyền đến cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”

Quận đoàn Hồng Bàng

Nét duyên cùng bản đồ

Nét duyên cùng bản đồ

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong phong trào thanh niên trường học năm học 2023 - 2024. Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức chương trình hưởng ứng cuộc vận động tự hào một dải non sông; trào lưu nét duyên cùng bản đồ do Quận đoàn phát động.

Quận đoàn Hồng Bàng

Học sinh 3 tốt cấp trường - THPT Lương Thế Vinh

Học sinh 3 tốt cấp trường - THPT Lương Thế Vinh

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023 - 2024, được sự nhất trí của BTV Quận đoàn Hồng Bàng, BCH Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức Hội nghị biểu dương học dương học sinh Ba tốt năm học 2023 - 2024.

Quận đoàn Hồng Bàng

Cuộc vận động Tự hào một dải non sông - Nét duyên cùng bản đồ

Cuộc vận động Tự hào một dải non sông - Nét duyên cùng bản đồ

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023 - 2024, BCH Đoàn trường THPT Hồng Bàng tổ chức triển khai cuộc vận động Tự hào một dải non sông - Hưởng ứng trào lưu nét duyên cùng bản đồ do Quận đoàn Hồng Bàng triển khai.

Quận đoàn Hồng Bàng

Thong ke