Lễ biểu dương học sinh 3 tốt, học sinh tiêu biểu cấp trường

Lễ biểu dương học sinh 3 tốt, học sinh tiêu biểu cấp trường

Ngày 18/3/2022 Đoàn trường THPT Kiến Thụy đã tổ chức Lễ biểu dương học sinh 3 tốt, học sinh tiêu biểu cấp trường

Huyện đoàn Kiến Thụy

Thong ke