Khởi công xây dựng Công trình măng non - Nhà vệ sinh từ rác thải nhựa

Khởi công xây dựng Công trình măng non - Nhà vệ sinh từ rác thải nhựa

Thực hiện Kế hoạch chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Kiến Thuỵ; ngày 18/7/2021 Liên đội Tiểu học Kiến Quốc tổ chức Khởi công xây dựng Công trình măng non - Nhà vệ sinh từ rác thải nhựa


Huyện đoàn Kiến Thụy

Thong ke