Chương trình tham tặng quà cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2024

Chương trình tham tặng quà cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024, BTV Huyện đoàn Kiến Thụy tổ chức thăm tặng quà cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Huyện đoàn Kiến Thụy

Thong ke