DIỄN ĐÀN TƯ VẤN TÂM LÝ SỨC KHỎE CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024

DIỄN ĐÀN TƯ VẤN TÂM LÝ SỨC KHỎE CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024

Diễn đàn Tư vấn tâm lý sức khỏe cho Sinh viên, chủ đề: "Sức khỏe, tâm lý mùa thi"

Đoàn Thanh niên trường Đại học Hải Phòng

TOẠ ĐÀM “SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH”.

TOẠ ĐÀM “SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH”.

Chiều ngày 29/03/2023, Đảng uỷ Trường Đại học Hải Phòng chỉ đạo Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường phối hợp cùng Chi bộ Sinh viên tổ chức Toạ đàm Sinh viên Trường Đại học Hải Phòng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đoàn Thanh niên trường Đại học Hải Phòng

Tuổi trẻ Trường Đại học Hải Phòng hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Tuổi trẻ Trường Đại học Hải Phòng hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Sinh viên Đại học Hải Phòng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Đoàn Thanh niên trường Đại học Hải Phòng

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên trẻ năm 2023

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên trẻ năm 2023

Khóa tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội; Qua đó góp phần để xây dựng được đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội đủ sức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Chi đoàn, Liên chi đoàn hay Đoàn thanh niên trường Đại học Hải Phòng đưa ra.

Đoàn Thanh niên trường Đại học Hải Phòng

Thong ke