chuyên đề

chuyên đề "An toàn giao thông - Phòng cháy chữa cháy"

Hưởng ứng Ngày pháp Luật 09/11, chiều ngày 30.10.2022, Đoàn thanh niên trường Đại học Hải Phòng phối hợp với Đoàn thanh niên Công an quận Kiến An đã tổ chức chuyên đề "An toàn giao thông - Phòng cháy chữa cháy" cho 173 em học sinh khối 11 trường Phổ thông Phan Đăng Lưu. Chuyên đề giúp các em có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng như phòng cháy, chữa cháy hiệu quả.

Đoàn Thanh niên trường Đại học Hải Phòng

Trao tặng túi an sinh hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và các lực lương làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid-19

Trao tặng túi an sinh hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và các lực lương làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid-19

Thực hiện chương trình công tác năm học; căn cứ tình hình thực tế, nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid trên địa bàn thành phố và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch, Đoàn Trường Đại học Hải Phòng tiếp tục tổ chức chương trình Trao tặng các "Túi an sinh" cho các cán bộ, chiến sĩ trực tại các chốt kiểm dịch, người dân và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19.

Đoàn Thanh niên trường Đại học Hải Phòng

Ra mắt mô hình Hướng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Ra mắt mô hình Hướng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hướng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Đoàn trường Đại học Hải Phòng ra mắt Mô hình “Trực ban quân sự” gồm 30 sinh viên tình nguyện, cán bộ trẻ Khoa Giáo dục Thể chất và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh trường Đại học Hải Phòng.

Đoàn Thanh niên trường Đại học Hải Phòng

“Hội nghị tuyên truyền Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030”

“Hội nghị tuyên truyền Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030”

Luật Thanh niên năm 2020 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Nhiệm vụ của cán bộ Đoàn các cấp là đưa Luật Thanh niên đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của thanh niên và công tác thanh niên.

Đoàn Thanh niên trường Đại học Hải Phòng

Thong ke