KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH NHÀ KHĂN QUÀNG ĐỎ CHO THANH NIÊN

KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH NHÀ KHĂN QUÀNG ĐỎ CHO THANH NIÊN

Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp trong công tác chăm lo, giúp đỡ đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, cuộc sống và cụ thể hóa cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023). Được sự nhất trí của Thường trực Thành đoàn và Thường trực Huyện ủy, sáng 26/9/2023, Huyện đoàn – Hội LHTN Việt Nam huyện Cát Hải tổ chức Chương trình Khánh thành và bàn giao công trình “Nhà khăn quàng đỏ” cho gia đình em Đỗ Tiến Đạt tại Khu tái định cư đảo Cát Hải.

Huyện đoàn Cát Hải

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CỦA YÊU THƯƠNG (DAY OF LOVE)

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CỦA YÊU THƯƠNG (DAY OF LOVE)

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, sáng ngày 15/9/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cát Hải chỉ đạo Đoàn Thanh niên Vườn Quốc gia Cát Bà phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Ngân hàng Seabank - Khu vực miền Bắc 1), Đoàn xã Việt Hải tổ chức thành công chương trình tình nguyện "Ngày của yêu thương" (Day of love) tại xã đảo Việt Hải (huyện Cát Hải) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Huyện đoàn Cát Hải

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIỮA CÁC GIA ĐÌNH TRẺ VÀ BIỂU DƯƠNG GƯƠNG GIA ĐÌNH TRẺ TIÊU BIỂU NĂM 2023

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIỮA CÁC GIA ĐÌNH TRẺ VÀ BIỂU DƯƠNG GƯƠNG GIA ĐÌNH TRẺ TIÊU BIỂU NĂM 2023

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, vận động hội viên, thanh niên tích cực tham gia xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đồng thời tuyên truyền chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân cho thanh niên. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam thành phố, chiều 23/9 tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cát Hải đăng cai tổ chức Chương trình Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các gia đình trẻ và biểu dương gương gia đình trẻ tiêu biểu năm 2023.

Huyện đoàn Cát Hải

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

Nhằm nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng sống cần thiết cho học sinh, sáng ngày 18/9/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Cát Hải phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình tuyên truyền giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh và giáo viên trong toàn trường. Về dự và tuyên truyền có Bác sĩ Vũ Minh Ngọc – Chuyên viên Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng.

Huyện đoàn Cát Hải

ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI VỀ VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI VỀ VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

Đầu năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TƯ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (Quy định 96) thay thế cho Quy định 262-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Huyện đoàn Cát Hải

Người trẻ trước thách thức “xâm lăng văn hóa” - Bài 3: Đổi mới nhưng không “đổi màu” (Tiếp theo và hết)

Người trẻ trước thách thức “xâm lăng văn hóa” - Bài 3: Đổi mới nhưng không “đổi màu” (Tiếp theo và hết)

Quá trình hội nhập quốc tế đặt ra vấn đề làm thế nào để giới trẻ vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại nhưng phải biết gạn đục khơi trong, hòa nhập nhưng không hòa tan, đổi mới nhưng không “đổi màu”, giữ gìn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong thời đại mới.

Huyện đoàn Cát Hải

NGƯỜI TRẺ TRƯỚC THÁCH THỨC “XÂM LĂNG VĂN HÓA” - BÀI 1: RANH GIỚI TỐT - XẤU, ĐÚNG - SAI LU MỜ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

NGƯỜI TRẺ TRƯỚC THÁCH THỨC “XÂM LĂNG VĂN HÓA” - BÀI 1: RANH GIỚI TỐT - XẤU, ĐÚNG - SAI LU MỜ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Nếu biên cương quốc gia là một thực thể hữu hình, được bảo vệ bởi chủ quyền quốc gia và công pháp quốc tế, khó bị xâm phạm, lấn chiếm thì “biên cương văn hóa” là ranh giới vô hình, mong manh, rất khó quản lý và ngăn chặn sự “xâm lăng” từ bên ngoài vào. Điều đó đang tác động thường xuyên, rất nguy hiểm, khó lường đến nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là trong giới trẻ.

Huyện đoàn Cát Hải

XÂY DỰNG “THẾ TRẬN LÒNG DÂN” GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

XÂY DỰNG “THẾ TRẬN LÒNG DÂN” GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Xây dựng “thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Huyện đoàn Cát Hải

NHẬN DIỆN MỘT SỐ BIỂU HIỆN SUY THOÁI

NHẬN DIỆN MỘT SỐ BIỂU HIỆN SUY THOÁI

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mặc dù vậy, còn rất nhiều biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) khi thực thi nhiệm vụ, đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận thấu đáo, nhận diện, phát hiện và kiên quyết đấu tranh.

Huyện đoàn Cát Hải

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử.

Huyện đoàn Cát Hải

Thong ke