Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân!

Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân!

Ngày 19-10-2022, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Thành phố đã tới thăm, trao tặng các suất quà "Túi an sinh" cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân! Tại chương trình đã trao tặng 20 suất quà trị giá gần 10 triệu đồng cho các đối tượng trên.

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Chiều ngày 27/10/2022, tại Cảng Nam Hải, Cảng Chùa Vẽ. Ban Chỉ huy BPCK cảng phối hợp với Công ty cổ phần Cảng Nam Hải tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 115 lượt cán bộ, công nhân viêm chức, người lao động của công ty và đoàn viên thanh niên trên địa bàn

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Chi đoàn đồn BP Đoàn Xá/Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố hăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân!

Chi đoàn đồn BP Đoàn Xá/Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố hăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân!

Ngày 19-10-2022, Chi đoàn đồn BP Đooàn Xá/Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố đã tới thăm, trao tặng các suất quà "Túi an sinh" cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân!

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Hội nghị học tập,  02 chuyên đềquán triệt tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2022; Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt nam Giai đoạn 2021-2030

Hội nghị học tập, 02 chuyên đềquán triệt tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2022; Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt nam Giai đoạn 2021-2030

Ngày 19/10, Chi đoàn đồn BP đoàn xá/Bộ Chỉ huy BĐBP thÀnh phố Hải Phòng tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2022; Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt nam Giai đoạn 2021-2030 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn!

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

ĐBP Thành phố Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về Phòng, chống tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người và luật biên phòng Việt Nam cho nhân dân khu vực biên giới biển

ĐBP Thành phố Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về Phòng, chống tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người và luật biên phòng Việt Nam cho nhân dân khu vực biên giới biển

ĐBP Thành phố Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về Phòng, chống tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người và luật biên phòng Việt Nam cho nhân dân khu vực biên giới biển!

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Hưởng ứng ngày ”Chuyển đổi số quốc gia” Đoàn Cơ sở BPCK Thành phố làm thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển cho những chuyến tàu đến và rời cảng ❤️

Hưởng ứng ngày ”Chuyển đổi số quốc gia” Đoàn Cơ sở BPCK Thành phố làm thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển cho những chuyến tàu đến và rời cảng ❤️

Hưởng ứng ngày ”Chuyển đổi số quốc gia” Đoàn Cơ sở BPCK Thành phố làm thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển cho những chuyến tàu đến và rời cảng ❤️

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Hưởng ứng tham gia chặng 7 Chương trình Những bước chân vì cộng đồng! Chi đoàn đồn BP Đồ Sơn,BĐBP thành phố Hải Phòng phối hợp với quận đoàn Đồ Sơn tổ chức chương trình “trao tặng quà cho con em ngư dân đi biển có hoàn cảnh khó khăn” và tổ chức chươn

Hưởng ứng tham gia chặng 7 Chương trình Những bước chân vì cộng đồng! Chi đoàn đồn BP Đồ Sơn,BĐBP thành phố Hải Phòng phối hợp với quận đoàn Đồ Sơn tổ chức chương trình “trao tặng quà cho con em ngư dân đi biển có hoàn cảnh khó khăn” và tổ chức chươn

Hưởng ứng tham gia chặng 7 Chương trình Những bước chân vì cộng đồng! Chi đoàn đồn BP Đồ Sơn,BĐBP thành phố Hải Phòng phối hợp với quận đoàn Đồ Sơn tổ chức chương trình “trao tặng quà cho con em ngư dân đi biển có hoàn cảnh khó khăn” và tổ chức chương trình hãy làm sạch biển trên bãi biển 295 quận Đồ Sơn ❤️

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Thong ke