Đoàn Thanh niên BĐBP Thành phố hưởng ứng chương trình ''Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày''

Đoàn Thanh niên BĐBP Thành phố hưởng ứng chương trình ''Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày''

Ngày 01/03/2024 tại Lễ ra quân huấn luyện Đoàn Thanh niên BĐBP Thành phố tham gia chạy hưởng ứng Chương trình ''Mỗi Thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày''

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức quán triệt tổ chức học tập, quán triệt về Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết

Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức quán triệt tổ chức học tập, quán triệt về Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết

Ngày 18/4/2023, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức quán triệt tổ chức học tập, quán triệt về Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ Đoàn, thanh niên.

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân!

Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân!

Ngày 19-10-2022, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Thành phố đã tới thăm, trao tặng các suất quà "Túi an sinh" cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân! Tại chương trình đã trao tặng 20 suất quà trị giá gần 10 triệu đồng cho các đối tượng trên.

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Thong ke