Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức quán triệt tổ chức học tập, quán triệt về Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết

Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức quán triệt tổ chức học tập, quán triệt về Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết

Ngày 18/4/2023, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức quán triệt tổ chức học tập, quán triệt về Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ Đoàn, thanh niên.

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân!

Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân!

Ngày 19-10-2022, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Thành phố đã tới thăm, trao tặng các suất quà "Túi an sinh" cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân! Tại chương trình đã trao tặng 20 suất quà trị giá gần 10 triệu đồng cho các đối tượng trên.

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Chiều ngày 27/10/2022, tại Cảng Nam Hải, Cảng Chùa Vẽ. Ban Chỉ huy BPCK cảng phối hợp với Công ty cổ phần Cảng Nam Hải tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 115 lượt cán bộ, công nhân viêm chức, người lao động của công ty và đoàn viên thanh niên trên địa bàn

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Thong ke