Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thủy Nguyên đăng tin bài tuyên truyền kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thủy Nguyên đăng tin bài tuyên truyền kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, 67 năm qua, lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, Bình Thuận nói riêng đã nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, tinh thần xung kích, tình nguyện, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng hi sinh để giành lại độc lập, chủ quyền của Tổ quốc; ra sức học tập, lao động, rèn luyện, xây dựng hình mẫu thanh niên kỳ mới với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Huyện đoàn Thủy Nguyên

Thong ke