Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biên giới, hải đảo

Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biên giới, hải đảo

Ngày 28/9, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biên giới, hải đảo.

Đoàn Thanh niên C.ty CP Cảng Hải Phòng

Thong ke