Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Việt Nam hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Việt Nam hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Ngày 01/11/2023, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Việt Nam hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Đoàn Thanh niên C.ty CP Cảng Hải Phòng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Hải Phòng ra quân phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 trên địa bàn cảng Hoàng Diệu

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Hải Phòng ra quân phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 trên địa bàn cảng Hoàng Diệu

Ngày 25/10/2023, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Hải Phòng chỉ đạo đoàn viên thanh niên Cảng Hoàng Diệu phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn cảng Hoàng Diệu


Đoàn Thanh niên C.ty CP Cảng Hải Phòng

[CHÀO MỪNG 67 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM VÀ 94 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG

[CHÀO MỪNG 67 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM VÀ 94 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG "ĐOÀN KẾT - KIÊN CƯỜNG - SÁNG TẠO" CỦA ĐẢNG BỘ VÀ ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN CẢNG]

Thực hiện các hoạt động chào mừng 67 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023) và chào mừng 94 năm Ngày truyền thống "Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo" của Đảng bộ và đội ngũ công nhân Cảng (24/11/1929 - 24/11/2023), ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên (28/11/1929 - 28/11/2023), Đoàn thanh niên Trung tâm Sửa chữa phối hợp với Công đoàn Trung tâm thực hiện Công trình "Tu sửa, làm mới khung cẩu tự động HP008".


Đoàn Thanh niên C.ty CP Cảng Hải Phòng

Thong ke