Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện An Lão tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện An Lão tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Ngày 09/11/2023, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện An Lão tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Huyện đoàn An Lão

Thong ke