Công trình thanh niên Chuỗi các hoạt động an sinh xã hội “Tuổi trẻ An Lão chung tay cùng hành động xây dựng nông thôn mới”

Công trình thanh niên Chuỗi các hoạt động an sinh xã hội “Tuổi trẻ An Lão chung tay cùng hành động xây dựng nông thôn mới”

Công trình thanh niên Chuỗi các hoạt động an sinh xã hội “Tuổi trẻ An Lão chung tay cùng hành động xây dựng nông thôn mới”

Huyện đoàn An Lão

Lễ thắp nến tri ân thị trấn An Lão

Lễ thắp nến tri ân thị trấn An Lão

Lễ thắp nến tri ân thị trấn An Lão

Huyện đoàn An Lão

Lễ thắp nến tri ân xã An Thọ

Lễ thắp nến tri ân xã An Thọ

Lễ thắp nến tri ân xã An Thọ

Huyện đoàn An Lão

Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, BTV Huyện đoàn An Lão tích cực triển khai các hoạt động rà soát đối tượng, hỗ trợ, hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho thanh niên. Tiêu biểu với các mô hình Đại lý bán sim thẻ Gia Bảo, Cửa hàng cửa cuốn nhôm kính Minh Dũng, Cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ, cửa hàng nội thất Minh Thái, ....

Huyện đoàn An Lão

Thong ke