Hành trình Vì biển đảo quê hương và Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023

Hành trình Vì biển đảo quê hương và Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023

Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng trồng 100 cây Thông tại đảo Bạch Long Vỹ

Đoàn Thanh niên C.ty Điện lực Hải Phòng

Thong ke