Đoàn thanh niên Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng triển khai Phong trào

Đoàn thanh niên Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng triển khai Phong trào "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày"

Thực hiện Chương tình Công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm 2022, nhằm kêu gọi cộng đồng, cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia đi bộ/chạy bộ mỗi ngày để tăng cường nâng cao nhận thức về rèn luyện sức khỏe, thay đổi cuộc sống, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng tổ chức phát động Phong trào "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" vào ngày 20/3/2022.

Đoàn Thanh niên C.ty Điện lực Hải Phòng

Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng triển khai các công trình trong Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2021

Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng triển khai các công trình trong Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2021

Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng triển khai các công trình trong Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2021

Đoàn Thanh niên C.ty Điện lực Hải Phòng

Thong ke