ĐOÀN VIÊN NGUYỄN PHƯỚC THÔNG: GƯƠNG SÁNG TRONG PHONG TRÀO

ĐOÀN VIÊN NGUYỄN PHƯỚC THÔNG: GƯƠNG SÁNG TRONG PHONG TRÀO "TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC"

Tin đoàn viên Nguyễn Phước Thông - Trưởng kíp vận hành Tổ thao tác lưu động Duy Xuyên, Truyền tải điện Quảng Nam, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) được Công an tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDTGBVANTQ)” đã tạo được hình ảnh thân thiện, dũng cảm tham gia bắt cướp của người lính truyền tải điện trong cộng đồng, được lan truyền sâu rộng trong toàn PTC2.

Đoàn Thanh niên C.ty Điện lực Hải Phòng

Thong ke