ĐTN Bệnh viện Việt Tiệp - [CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2022 - ĐỢT CAO ĐIỂM TUỔI TRẺ HẢI PHÒNG CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022]

ĐTN Bệnh viện Việt Tiệp - [CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2022 - ĐỢT CAO ĐIỂM TUỔI TRẺ HẢI PHÒNG CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022]


Sáng 16/7/2022, ĐTN Bệnh viện Việt Tiệp phối hợp với Đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Huyện đoàn Cát Hải tổ chức các hoạt động Chương trình Ngày cao điểm Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Đoàn Thanh niên Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp

Thong ke