Công trình thanh niên “Hỗ trợ xây mới Nhà Khăn quàng đỏ” của Chi đoàn Sở Tài chính

Công trình thanh niên “Hỗ trợ xây mới Nhà Khăn quàng đỏ” của Chi đoàn Sở Tài chính

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn các cấp là “Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng”, Chi đoàn Sở Tài chính triển khai thực hiện công trình thanh niên “Hỗ trợ xây mới Nhà Khăn quàng đỏ” cho gia đình em Ngô Thị Ngọc Diệp tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

Công trình thanh niên “Thư viện số” của Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công trình thanh niên “Thư viện số” của Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; bám sát chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện công trình thanh niên“Thư viện số” tặng các em học sinh trường THCS Vinh Quang - Thanh Lương, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

Công trình thanh niên

Công trình thanh niên "Tình nguyện mùa đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023" của Đoàn Sở Y tế

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, 2023; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, đoàn viên thanh niên chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, Đoàn cơ quan Sở Y tế đăng ký thực hiện công trình thanh niên “Tình nguyện mùa đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023” tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

Công trình thanh niên “Hỗ trợ xây mới Nhà An sinh xã hội, Nhà Đại đoàn kết - Chữ thập đỏ” của Đoàn Cục Hải quan Hải Phòng

Công trình thanh niên “Hỗ trợ xây mới Nhà An sinh xã hội, Nhà Đại đoàn kết - Chữ thập đỏ” của Đoàn Cục Hải quan Hải Phòng

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn Cục Hải quan Hải Phòng triển khai thực hiện công trình thanh niên“Hỗ trợ xây mới Nhà An sinh xã hội, Nhà Đại đoàn kết - Chữ thập đỏ”.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

Công trình thanh niên “Cùng em đến trường” của Đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Công trình thanh niên “Cùng em đến trường” của Đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn các cấp là “Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng”, Đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng triển khai thực hiện công trình thanh niên “Cùng em đến trường” tặng các em học sinh 05 điểm trường: Nà Ớt, Xà Vịt, Nà Hạ, Ỏ Lọ, Há Sét thuộc Xã Nà Ớt, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

Công trình thanh niên

Công trình thanh niên "PODCAST - THANH NIÊN CHUYỂN ĐỘNG" của Đoàn Báo Hải Phòng

Chào mừng Báo Đảng thêm tuổi mới - tròn 66 mùa xuân, Tháng Thanh niên năm 2023, Đoàn Báo Hải Phòng thực hiện công trình thanh niên "PODCAST - Thanh niên chuyển động”. Đây là hình thức tuyên truyền mới, đáp ứng xu thế “nghe báo”, cập nhật tin tức đa phương tiện hiện nay của bạn đọc.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

Hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024, sáng ngày 28/8/2023, Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng tổ chức Chương trình Chiếu phim tài liệu Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) cho đoàn viên thanh niên là tân học sinh, sinh viên của Nhà trường.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

Triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên

Triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

TỔ CHỨC HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐOÀN TỚI ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

TỔ CHỨC HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐOÀN TỚI ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn tới đoàn viên thanh niên là một nhiệm vụ quan trọng được các cấp bộ Đoàn trong Khối các cơ quan thành phố chú trọng triển khai thực hiện trong năm 2023.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG GẮN VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG GẮN VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, “kim chỉ nam” cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; là cội nguồn, gốc rễ dễ, là nguyên nhân sâu xa dẫn đến mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan điểm của Đảng về Bảo vệ Tổ quốc là một bộ phận quan trọng trong đường lối lãnh đạo của Đảng ta, là “kim chỉ nam” cho quân và dân ta thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do vậy, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa . Bảo vệ Tổ quốc cũng góp phần quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

Thong ke