Hưởng ứng Chương trình

Hưởng ứng Chương trình "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày"

Đoàn Khối các cơ quan thành phố tổ chức cho đoàn viên, thanh niên Khối chạy bộ hưởng ứng Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày"

Đoàn khối các cơ quan thành phố

MÔ HÌNH “GIỜ CAO ĐIỂM” – MÔ HÌNH HIỆU QUẢ TRONG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIAO THÔNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG, GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI THÀNH PHỐ

MÔ HÌNH “GIỜ CAO ĐIỂM” – MÔ HÌNH HIỆU QUẢ TRONG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIAO THÔNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG, GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI THÀNH PHỐ

Mô hình “Giờ cao điểm” do Đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng triển khai là mô hình có đóng góp thiết thực trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông tới đông đảo người nghe đài; góp phần cung cấp kiến thức về Luật giao thông, hình thành thói quen tuân thủ Luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho các tầng lớp nhân dân thành phố.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH KỲ NGHỈ HỒNG TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH KỲ NGHỈ HỒNG TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, Kế hoạch số 1404-KH/ĐTN ngày 19/5/2022 về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch TNTN Hè (cũng chính là Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng) tại đơn vị; chú trọng vận động nguồn lực, tổ chức các hoạt động thực hiện Chiến dịch bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy và phù hợp với điều kiện, đặc thù đơn vị, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ TÍCH CỰC ĐẢM NHẬN THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC THANH NIÊN

TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ TÍCH CỰC ĐẢM NHẬN THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC THANH NIÊN

Thực hiện Hướng dẫn số 111-HD/TĐTN-CTTN ngày 24/4/2017 của Ban Thường vụ Thành đoàn về triển khai thực hiện công trình thanh niên; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã phát động và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức thực hiện công trình thanh niên các cấp.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

Công trình thanh niên “Tuổi trẻ Khối các cơ quan  thành phố hỗ trợ xây, sửa nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà an sinh xã hội, nhà nghĩa tình đồng đội cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố”

Công trình thanh niên “Tuổi trẻ Khối các cơ quan thành phố hỗ trợ xây, sửa nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà an sinh xã hội, nhà nghĩa tình đồng đội cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố”

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn Khối lần thứ VI, Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Khối các cơ quan thành phố, Đoàn Khối các cơ quan thành phố đăng kí thực hiện Công trình thanh niên: “Tuổi trẻ Khối các cơ quan thành phố hỗ trợ xây, sửa Nhà nhân ái, Nhà tình nghĩa, Nhà an sinh xã hội, Nhà nghĩa tình đồng đội cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố”.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN "BỒN RỬA TAY THÂN THIỆN"

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn các cấp là “Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng”, Chi đoàn cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký thực hiện công trình thanh niên“Bồn rửa tay thân thiện” tặng các em thiếu nhi trường mầm non Tiên Minh, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “TUỔI TRẺ THANH TRA THÀNH PHỐ HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “TUỔI TRẺ THANH TRA THÀNH PHỐ HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; thiết thực hưởng ứng Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, Chương trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, Chi đoàn Thanh tra thành phố đăng ký thực hiện công trình thanh niên: “Tuổi trẻ Thanh tra thành phố hướng về biển đảo quê hương”.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

TÍCH CỰC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP; CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

TÍCH CỰC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP; CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Thông tin, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được các cấp bộ Đoàn trong Khối các cơ quan thành phố chú trọng triển khai thực hiện trong năm 2022.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRIỆU TÚI AN SINH

TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRIỆU TÚI AN SINH

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc vận động nguồn lực trao tặng các túi quà an sinh, Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực xã hội hoá nguồn lực trao tặng nhiều túi quà an sinh, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an sinh xã hội thành phố.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ TÍCH CỰC  HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022

TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022”.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

MÔ HÌNH “GIỜ CAO ĐIỂM” – MÔ HÌNH HIỆU QUẢ TRONG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIAO THÔNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG, GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI THÀNH PHỐ

MÔ HÌNH “GIỜ CAO ĐIỂM” – MÔ HÌNH HIỆU QUẢ TRONG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIAO THÔNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG, GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI THÀNH PHỐ

Mô hình “Giờ cao điểm” do Đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng triển khai là mô hình có đóng góp thiết thực trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông tới đông đảo người nghe đài; góp phần cung cấp kiến thức về Luật giao thông, hình thành thói quen tuân thủ Luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho các tầng lớp nhân dân thành phố.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2022)

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2022)

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022) Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ cách mạng kiên cường.

Đoàn khối các cơ quan thành phố

Thong ke