Hội nghị giới thiệu các mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi, mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số

Hội nghị giới thiệu các mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi, mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số

Ngày 03/11/2022, Ban Thường vụ Quận đoàn tổ chức Hội nghị giới thiệu các mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi, mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số

Quận đoàn Kiến An

Ủy ban kiểm tra Quận đoàn kiểm tra chuyên đề công tác xây dựng Đoàn, công tác Đoàn viên năm 2022

Ủy ban kiểm tra Quận đoàn kiểm tra chuyên đề công tác xây dựng Đoàn, công tác Đoàn viên năm 2022

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027; Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn do đồng chí Dương Quang Linh – Bí thư Quận đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc tại đoàn phường Phù Liễn

Quận đoàn Kiến An

Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản cho đoàn viên thanh niên

Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản cho đoàn viên thanh niên

Với việc chia sẻ những hình ảnh, giới thiệu sản phẩm đỗ sạch do chính Đ/c Nguyễn Văn Thương - Bí thư Đoàn phường Tràng Minh trồng và chăm sóc, Ban Thường vụ quận đoàn đã kết nối, hỗ trợ đồng chí bán được sản phẩm do chính tay mình làm ra nhiều hơn mong đợi

Quận đoàn Kiến An

Thong ke