Giao lưu với sinh viên quốc tế đang học tập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Giao lưu với sinh viên quốc tế đang học tập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chiều ngày 05/2/2021 , Thành đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế đang học tập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chia sẻ kinh nghiệm

Thong ke