Tọa đàm Mô hình ứng dụng Khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Tọa đàm Mô hình ứng dụng Khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Tọa đàm Mô hình ứng dụng Khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong chuyển đổi số

 HỘI NGHỊ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH THOẢ THUẬN HỢP TÁC HOẠT ĐỘNG GIỮA THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG VÀ VNPT HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2023 - 2027

HỘI NGHỊ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH THOẢ THUẬN HỢP TÁC HOẠT ĐỘNG GIỮA THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG VÀ VNPT HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2023 - 2027

Chiều ngày 22/5/2023, Thành đoàn Hải Phòng - VNPT Hải Phòng phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết Thoả thuận hợp tác hoạt động giai đoạn 2023 - 2027. Tới dự chương trình có đồng chí Vương Toàn Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Hải Anh - Giám đốc, Trưởng đại diện VNPT Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành đoàn Hải Phòng và lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc VNPT Hải Phòng


Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong chuyển đổi số

CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐÃ THAY ĐỔI MỌI THỨ NHƯ THẾ NÀO?

CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐÃ THAY ĐỔI MỌI THỨ NHƯ THẾ NÀO?

Tham gia vào môi trường số có nghĩa là mỗi người dân sẽ có cả danh tính trong thế giới thực và trong thế giới số. Mỗi người sẽ cùng lúc sống trong hai thế giới, thế giới thực và thế giới số, cùng hiện diện và có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, từ đó thay đổi cách thức sống, giao tiếp và làm việc.

Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong chuyển đổi số

CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐEM LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO NGƯỜI DÂN

CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐEM LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO NGƯỜI DÂN

Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong chuyển đổi số

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ GÌ?

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ GÌ?

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong chuyển đổi số

Hội nghị tuyên truyền “Vai trò đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp với chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử”

Hội nghị tuyên truyền “Vai trò đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp với chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử”

Hội nghị tuyên truyền “Vai trò đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp với chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử”.

Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong chuyển đổi số

TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ

TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ

Sáng 31/3/2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.

Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong chuyển đổi số

Thong ke