Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 05/5/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027


Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

KHÁM BỆNH, TẶNG QUÀ VÀ PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ NHÂN DÂN XÃ PHÙ LONG - TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU” - HƯỞNG ỨNG ĐỢT CAO ĐIỂM CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022

KHÁM BỆNH, TẶNG QUÀ VÀ PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ NHÂN DÂN XÃ PHÙ LONG - TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU” - HƯỞNG ỨNG ĐỢT CAO ĐIỂM CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng tham gia CHƯƠNG TRÌNH “KHÁM BỆNH, TẶNG QUÀ VÀ PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ NHÂN DÂN XÃ PHÙ LONG GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH COVID-19 - TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU” - HƯỞNG ỨNG ĐỢT CAO ĐIỂM CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 tại xã phù long, huyện cát hải

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, ĐTN Trường Cao đẳng Bách Nghệ tổ chức ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, ĐTN Trường Cao đẳng Bách Nghệ tổ chức ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học

Sáng ngày 15/10/2022 tại Hội trường trường Cao đẳng Bach Nghệ, ĐTN Nhà trường ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học.

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

Thong ke