ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI PHÁP LUẬT 9/11

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI PHÁP LUẬT 9/11

Ngày 09/11/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

HỎI ĐÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2018

HỎI ĐÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2018

Luật phòng chống tham nhũng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, chính thức có hiệu lực thi hành 01 tháng 7 năm 2019, gồm 10 chương, 96 điều. Đây là một trong những đạo luật quan trọng của nước ta nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

Một số điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 so với Luật Thanh niên năm 2005

Một số điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 so với Luật Thanh niên năm 2005

Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. So với Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 có những điểm mới cơ bản sau đây.

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

Những điểm mới của Luật Trẻ em

Những điểm mới của Luật Trẻ em

Về kết cấu, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (năm 1991) gồm 5 chương, 26 điều; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (năm 2004) vẫn gồm 5 chương và được bổ sung thành 60 điều.

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

Thong ke