KHÁM BỆNH, TẶNG QUÀ VÀ PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ NHÂN DÂN XÃ PHÙ LONG - TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU” - HƯỞNG ỨNG ĐỢT CAO ĐIỂM CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022

KHÁM BỆNH, TẶNG QUÀ VÀ PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ NHÂN DÂN XÃ PHÙ LONG - TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU” - HƯỞNG ỨNG ĐỢT CAO ĐIỂM CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng tham gia CHƯƠNG TRÌNH “KHÁM BỆNH, TẶNG QUÀ VÀ PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ NHÂN DÂN XÃ PHÙ LONG GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH COVID-19 - TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU” - HƯỞNG ỨNG ĐỢT CAO ĐIỂM CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 tại xã phù long, huyện cát hải

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, ĐTN Trường Cao đẳng Bách Nghệ tổ chức ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, ĐTN Trường Cao đẳng Bách Nghệ tổ chức ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học

Sáng ngày 15/10/2022 tại Hội trường trường Cao đẳng Bach Nghệ, ĐTN Nhà trường ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học.

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI năm 2022

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI năm 2022

Chiều ngày 10/9, Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách Nghệ tổ chức Hội nghị về chủ quyền biển đảo, biên giới và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI

Sáng ngày 10/9, Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách Nghệ tổ chức Hội nghị về chủ quyền biển đảo, biên giới và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2022)

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2022)

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022) Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ cách mạng kiên cường.

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Bách Nghệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030

Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Bách Nghệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030

Sáng ngày 15/8/2022, Tại Hội trường Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Bách Nghệ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030.

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

100% đoàn viên thanh niên mới kết nạp được học 4 bài học Lý luận chính trị

100% đoàn viên thanh niên mới kết nạp được học 4 bài học Lý luận chính trị

Ngày 10/8/2022, Đoàn trường Cao đẳng Bách nghệ tổ chức học tập Lý luận cho đoàn viên mới kết nạp

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

Kiện toàn CLB Lý luận trẻ Đoàn trường Cao đẳng Bách nghệ

Kiện toàn CLB Lý luận trẻ Đoàn trường Cao đẳng Bách nghệ

Ngày 10/8/2022, tại phòng họp trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng, Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ kiện toàn lại thành viên câu lạc bộ gồm 06 thành viên

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

Thong ke