Chương trình Ngày đoàn viên năm 2022

Chương trình Ngày đoàn viên năm 2022

Ngày 20/3/2022, tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ Quận đoàn Dương Kinh tổ chức Chương trình Ngày Đoàn viên cấp thành phố năm 2022.

Công tác tổ chức

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2021

Chủ đề: Tuổi trẻ Hải Phòng - Xung kích, dựng xây thành phố

Công tác tổ chức

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 360-KH/TĐTN-BTC ngày 19/02/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; Kế hoạch số 443-KH/TĐTN-BTC ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2021, Ban Thường vụ Thành đoàn thành lập 02 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 tại 10 đơn vị.

Công tác tổ chức

Đẩy mạnh việc thực hiện mô hình Đoàn cơ sở

Đẩy mạnh việc thực hiện mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động"

Năm 2021, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả tích cực.

Công tác tổ chức

Thong ke