Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ

Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, sáng ngày 28/9/2021, Ban Thường vụ Thành đoàn chủ trì tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại Ủy ban nhân dân huyện An Lão.

Công tác tổ chức

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2021

Chủ đề: Thanh niên Việt Nam vững bước, chinh phục tương lai

Công tác tổ chức

Hội nghị kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Hội nghị kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ Công văn số 7904-CV/TWĐTN-BKT ngày 15/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc cho ý kiến về chủ trương bầu kiện toàn Uỷ ban Kiểm tra Thành đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022, chiều ngày 15/9/2021, tại Hội trường Thành đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Công tác tổ chức

Hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2021

Hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2021

Trong 02 ngày 06 và 07/7/2021, Ban Thường vụ Thành đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021 tại một số đơn vị.

Công tác tổ chức

Hội nghị kiểm tra chuyên đề

Hội nghị kiểm tra chuyên đề "Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp Đảng viên từ Đoàn viên ưu tú" năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2021, sáng ngày 09/7/2021 tại Hội trường Thành đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức hội nghị kiểm tra chuyên đề "Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp Đảng viên từ Đoàn viên ưu tú" năm 2021.

Công tác tổ chức

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hải Phòng,  Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2021

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hải Phòng, Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2021

Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Viên chức số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn Phòng Quốc hội; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về “tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Công văn số 2167/SNV-CCVC ngày 01/9/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; Kế hoạch số 388-KH/TĐTN-BTC ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tuyển dụng viên chức Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng, Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2021; Công văn số 1198/SNV-CCVC ngày 09/6/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng,

Công tác tổ chức

Thong ke