Đoàn thanh niên Viện Nghiên cứu Hải sản đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu Việt - Nga

Đoàn thanh niên Viện Nghiên cứu Hải sản đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu Việt - Nga

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Viện Nghiên cứu Hải sản, viện Hải Dương học Nha Trang, trung tâm Môi trường Hải Quân và tập thể thủy thủ đoàn tàu hải quân HQ630 đã thực hiện thành công chuyến khảo sát tại 06 đảo của quần đảo Trường Sa bao gồm: đảo Song Tử Tây, đảo Đá Nam, đảo Đá Lớn, đảo Nam Yết, đảo Tốc Tan và đảo Thuyền Chài từ tháng 3 năm 2021 đến đầu tháng 5 năm 2021. Đây là chuyến nghiên cứu, khảo sát thứ 03 thuộc đề tài "Nghiên cứu các hệ sinh thái biển khu vực quần đảo Trường Sa làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững".

Quận đoàn Ngô Quyền

Quận đoàn Ngô Quyền tổ chức sinh hoạt CLB Lý luận trẻ định kỳ Quý I/2021

Quận đoàn Ngô Quyền tổ chức sinh hoạt CLB Lý luận trẻ định kỳ Quý I/2021

Quận đoàn Ngô Quyền tổ chức sinh hoạt CLB Lý luận trẻ định kỳ Quý I/2021

Quận đoàn Ngô Quyền

Thong ke