Hội nghị Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Thường vụ Đoàn thanh niên công ty xăng dầu khu vực III đã tổ chức Hội nghị Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn Thanh niên Xăng dầu khu vực III

Đoàn thanh niên Công ty Xăng dầu khu vực 3 triển khai Phong trào

Đoàn thanh niên Công ty Xăng dầu khu vực 3 triển khai Phong trào "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày"

Thực hiện Chương tình Công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm 2022, nhằm kêu gọi đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia đi bộ/chạy bộ mỗi ngày để tăng cường nâng cao nhận thức về rèn luyện sức khỏe, thay đổi cuộc sống, Ban Thường vụ Công ty Xăng dầu khu vực 3 tổ chức phát động Phong trào "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" vào ngày 24/3/2022.

Đoàn Thanh niên Xăng dầu khu vực III

Thong ke