Đoàn trường THPT Vĩnh Bảo và Đoàn trường THPT Cộng Hiền tổ chức: Diễn đàn  tình yêu, tình bạn và gia đình

Đoàn trường THPT Vĩnh Bảo và Đoàn trường THPT Cộng Hiền tổ chức: Diễn đàn tình yêu, tình bạn và gia đình

Ngày 23/5/2020, Đoàn trường THPT Vĩnh Bảo và Đoàn trường THPT Cộng Hiền tổ chức: Thanh niên với tình yêu, tình bạn và gia đình

Huyện đoàn Vĩnh Bảo

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho đoàn viên, thanh niên

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho đoàn viên, thanh niên

Hưởng ứng phong trào Sáng tạo trẻ trong ĐVTN, học sinh, BTV Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức Sơ khảo hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho thanh niên.

Huyện đoàn Vĩnh Bảo

Thong ke