Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Xi măng Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị Quyết Đại hội đoàn Thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Xi măng Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị Quyết Đại hội đoàn Thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 08/6/2023, tại Hội trường công ty, BTV Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Xi măng Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị Quyết Đại hội đoàn Thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam thanh niên cứu người ở hồ Xuân Hương

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam thanh niên cứu người ở hồ Xuân Hương

ĐTN: Những tấm gương về người tốt việc tốt, về những anh hùng xả thân cứu người luôn là những hình ảnh đẹp, dần trở thành một đức tính, bản chất của con người Việt Nam. Nhưng, những hành động dũng cảm ấy lại xuất phát từ những anh hùng tuổi trẻ vẫn còn là các bạn học sinh thì còn đáng quý và tự hào hơn rất nhiều.

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Tấm gương tiêu biểu trong phong trào Người tốt việc tốt đúng với câu nói của Bác “Đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên”

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Hội nghị trực tuyến Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) tuyên truyền Luật phòng chống Ma túy, Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Hội nghị trực tuyến Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) tuyên truyền Luật phòng chống Ma túy, Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11, nhằm giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, kiến thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. ĐTN Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng và ĐTN Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng phối hợp với công an thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. Hội nghị gồm có 2 nội dung tuyên truyền chính về Luật phòng chống Ma túy, Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Đoàn TN Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng trao tặng túi quà an sinh

Đoàn TN Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng trao tặng túi quà an sinh

Trong năm 2022, Đoàn TN Công ty trao tặng 86 túi quà an sinh cho các gia đình đoàn viên, công nhân lao động, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Tổ chức ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm

Tổ chức ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11, sáng ngày 17/10, Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng Tổ chức ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm.

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Thong ke