Hội nghị trực tuyến Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) tuyên truyền Luật phòng chống Ma túy, Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Hội nghị trực tuyến Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) tuyên truyền Luật phòng chống Ma túy, Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11, nhằm giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, kiến thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. ĐTN Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng và ĐTN Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng phối hợp với công an thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. Hội nghị gồm có 2 nội dung tuyên truyền chính về Luật phòng chống Ma túy, Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Đoàn TN Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng trao tặng túi quà an sinh

Đoàn TN Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng trao tặng túi quà an sinh

Trong năm 2022, Đoàn TN Công ty trao tặng 86 túi quà an sinh cho các gia đình đoàn viên, công nhân lao động, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Tổ chức ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm

Tổ chức ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11, sáng ngày 17/10, Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng Tổ chức ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm.

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Hội nghị truyền thông về biển và Đại dương cho Cán bộ, người lao động

Hội nghị truyền thông về biển và Đại dương cho Cán bộ, người lao động

Sáng ngày 02/10, Đoàn thanh niên Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng tổ chức Hội nghị truyền thông về biển và đại dương cho cán bộ, người lao động

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Hội Nghị tuyên truyền Biển đảo, biên giới cho Đoàn viên thanh niên

Hội Nghị tuyên truyền Biển đảo, biên giới cho Đoàn viên thanh niên

Sáng ngày 12/9, Đoàn thanh niên Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng tổ chức Hội nghị ttuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho cán bộ đoàn chủ chốt

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2022)

kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2022)

Tuyên ngôn độc lập

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2022), xin trân trọng đăng toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Hội nghị tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Hội nghị tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Sáng ngày 22/8, Đoàn thanh niên Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 cho đoàn viên, thanh niên công ty.

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Đoàn Thanh niên Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng tổ chức Hội nghị Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV và văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn Thanh niên Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng tổ chức Hội nghị Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV và văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng tổ chức Hội nghị Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV và văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2022): Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam

Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2022): Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã trở thành một trong những chiến công chói lọi, như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thế kỷ XX trong lịch sử dân tộc; là kết quả sự hội tụ của nhiều nhân tố, trong đó có bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Thong ke