ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN LUẬT LAO ĐỘNG THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI PHÁP LUẬT 9/11

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN LUẬT LAO ĐỘNG THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI PHÁP LUẬT 9/11

Ngày 01/11/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Lao động. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng


Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

HỎI ĐÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2018

HỎI ĐÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2018

Luật phòng chống tham nhũng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, chính thức có hiệu lực thi hành 01 tháng 7 năm 2019, gồm 10 chương, 96 điều. Đây là một trong những đạo luật quan trọng của nước ta nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Một số điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 so với Luật Thanh niên năm 2005

Một số điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 so với Luật Thanh niên năm 2005

Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. So với Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 có những điểm mới cơ bản sau đây.

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Đoàn Công ty Xi măng Vicem tổ chức hội nghị học tập Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2023

Đoàn Công ty Xi măng Vicem tổ chức hội nghị học tập Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2023

Ngày 25/10, tại Phòng họp Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, BTV Đoàn TN Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Đoàn Thanh niên C.ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Thong ke