LỄ KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

LỄ KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022); đồng thời, duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại,...

Đoàn Thanh niên trường Đại học Hàng Hải

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CHO THANH NIÊN, SINH VIÊN NĂM 2022

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CHO THANH NIÊN, SINH VIÊN NĂM 2022

Sáng ngày 6/11/2022, tại nhà A8 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức thành công buổi Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho thanh niên, sinh viên với sự tham gia đầy đủ của cán bộ, thanh niên, sinh viên trường ĐHHHVN.

Đoàn Thanh niên trường Đại học Hàng Hải

Tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020

Tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020

Ngày 12/10, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền những điểm mới của Luật thanh niên 2020 và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoàn 2021-2030.

Đoàn Thanh niên trường Đại học Hàng Hải

Thong ke