HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN DƯƠNG KINH CHỈ ĐẠO CÁC LIÊN ĐỘI NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT LIÊN ĐỘI DƯỚI CỜ CHUYÊN ĐỀ

HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN DƯƠNG KINH CHỈ ĐẠO CÁC LIÊN ĐỘI NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT LIÊN ĐỘI DƯỚI CỜ CHUYÊN ĐỀ "MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP, MỘT CUỐN SÁCH HAY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG" NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023, BTV Đoàn - Hội đồng Đội quận chỉ đạo liên đội trường Tiểu học Hải Thành và Liên đội trường THCS Hoà Nghĩa nghiêm túc triển khai và thực hiện tổ chức hoạt động sinh hoạt Liên đội dưới cờ chuyên đề "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng".

Mỗi tuần một câu chuyện

Thong ke