TIN TỨC

Tài liệu các bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên

Tài liệu các bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên

Ban biên tập trân trọng giới thiệu bộ tài liệu các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biên tập dưới dạng Infographic.

Tài liệu tham khảo

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRONG THANH THIẾU NHI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRONG THANH THIẾU NHI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Luật phòng, chống ma túy và một số lại ma túy thường gặp, tác hại của ma túy đối với con người.

Tài liệu tham khảo

Thong ke