Tổ chức sinh hoạt tổ

Tổ chức sinh hoạt tổ "Chiến sĩ dân vận" nắm lại tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn đóng quân

Hàng tháng các chi đoàn sinh hoạt tổ “chiến sĩ bảo vệ” và tổ “chiến sĩ dân vận” để nắm tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn đóng quân và nơi đơn vị kết nghĩa; mỗi tổ 5 đ/c (1 cán bộ và 4 chiến sĩ).

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Hội nghị tuyên truyền Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Hội nghị tuyên truyền Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Ngày 22/9, Đoàn cơ sở Trung đoàn 50 tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin và kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-20230.

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Chuyên đề một số điểm mới về tình hình biển Đông hiện nay

Chuyên đề một số điểm mới về tình hình biển Đông hiện nay

ngày 15/8, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quận sự thành phố tổ chức học tập chuyên đề về một số điểm mới ở Biển Đông hiên nay cho các đồng chí báo cáo viên tại Trung đoàn 50.

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Thong ke