Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS thành phố

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS thành phố "Phát động Tết trồng cây mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023"

Hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", ngày (27/1), tại Đoàn cơ sở Trung đoàn 836 (Thị trấn Núi đèo - huyện Thủy Nguyên), Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023.

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Tổ chức sinh hoạt tổ

Tổ chức sinh hoạt tổ "Chiến sĩ dân vận" nắm lại tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn đóng quân

Hàng tháng các chi đoàn sinh hoạt tổ “chiến sĩ bảo vệ” và tổ “chiến sĩ dân vận” để nắm tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn đóng quân và nơi đơn vị kết nghĩa; mỗi tổ 5 đ/c (1 cán bộ và 4 chiến sĩ).

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Hội nghị tuyên truyền Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Hội nghị tuyên truyền Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Ngày 22/9, Đoàn cơ sở Trung đoàn 50 tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin và kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-20230.

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Thong ke