Gương thanh niên tiêu biểu học tập và làm việc theo gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gương thanh niên tiêu biểu học tập và làm việc theo gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cống hiến sức trẻ, sức khỏe và lòng nhiệt huyết tiếp nối sự nghiệp của Bác Hồ chăm lo cho thanh thiếu nhi, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Quận đoàn, Bí thư Đoàn phường Đông Hải 2, quận Hải An luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Ban Thường vụ Quận đoàn, Đảng ủy phường đánh giá cao, là tấm gương đoàn viên tiêu biểu học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo dấu chân Bác

BÙI NGỌC NGÂN KHÁNH - GƯƠNG SÁNG THIẾU NHI LÀM THEO 5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

BÙI NGỌC NGÂN KHÁNH - GƯƠNG SÁNG THIẾU NHI LÀM THEO 5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn là tấm gương sáng để mỗi con người Việt Nam phấn đấu noi theo. Cho đến ngày nay đã có rất nhiều tấm gương tấm gương người tốt việc tốt học tập và làm theo lời Bác. Trong đó kể đến em Bùi Ngọc Ngân Khánh - Liên đội trưởng, cánh chim đầu đàn của Liên đội trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Theo dấu chân Bác

Thong ke