CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN - HƯỞNG ỨNG HÀNH TRÌNH ĐỎ NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN - HƯỞNG ỨNG HÀNH TRÌNH ĐỎ NĂM 2024

Ngày 11,12/7/2024, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, Hội chữ thập đỏ thành phố và Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện - Hưởng ứng Hành trình đỏ năm 2024”


Đoàn Thanh niên Khu kinh tế Hải Phòng

Thong ke