CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH, TƯ VẤN SỨC KHỎE, CẤP PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI XÃ VĂN PHONG HUYỆN CÁT HẢI NĂM 2023

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH, TƯ VẤN SỨC KHỎE, CẤP PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI XÃ VĂN PHONG HUYỆN CÁT HẢI NĂM 2023

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH, TƯ VẤN SỨC KHỎE, CẤP PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI XÃ VĂN PHONG HUYỆN CÁT HẢI NĂM 2023

Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2022 – 2023

Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2022 – 2023

Ngày 05/01/2023, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường và sinh viên tại “Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2022 – 2023”

Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới cho sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới cho sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Chiều ngày 25/10/2022, BCH Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho hơn 150 đoàn viên sinh viên của trường

Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Thong ke