Hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Nhân dịp tháng công nhân năm 2022, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 và ngày giải phóng Hải Phòng 13/5, hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, ngày 24/4/2022, Đoàn Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng - Đoàn Khu kinh tế Hải Phòng và công ty TNHH môi trường Tiến Phát tổ chức chương trình thăm và tặng "Túi an sinh" cho người lao động nghèo, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tại xã Lê Lợi, xã Tân Tiến, huyện An Dương.

Đoàn Thanh niên Khu kinh tế Hải Phòng

Thong ke