Tuyên truyền 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Tuyên truyền 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Tháng 3/1961, theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày Kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh hằng năm.

Đoàn Thanh niên Khu kinh tế Hải Phòng

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2022

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2022

KÍNH GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2022, CHỦ ĐIỂM "TỰ HÀO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH"

Đoàn Thanh niên Khu kinh tế Hải Phòng

Thong ke