TIN TỨC

“Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” năm học 2015 - 2016

“Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” năm học 2015 - 2016

Chiều 10/3, Hội đồng Đội thành phố chỉ đạo Hội đồng Đội huyện An Lão tổ chức chuyên đề điểm cấp thành phố “Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” năm 2015 - 2016 tại trường Tiểu học Quang Trung.

Chia sẻ kinh nghiệm

“Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” năm học 2015 - 2016

“Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” năm học 2015 - 2016

Chiều 10/3, Hội đồng Đội thành phố chỉ đạo Hội đồng Đội huyện An Lão tổ chức chuyên đề điểm cấp thành phố “Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” năm 2015 - 2016 tại trường Tiểu học Quang Trung.

Chia sẻ kinh nghiệm

Thong ke