Đoàn thanh niên Huyện An Dương triển khai Phong trào

Đoàn thanh niên Huyện An Dương triển khai Phong trào "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày"

Thực hiện Chương tình Công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm 2022, nhằm kêu gọi đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia đi bộ/chạy bộ mỗi ngày để tăng cường nâng cao nhận thức về rèn luyện sức khỏe, thay đổi cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện An Dương tổ chức phát động Phong trào "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" vào ngày 25/3/2022. Hoạt động đã thu hút sự tham gia của hơn 400 lượt đoàn viên thanh niên toàn huyện.

Huyện đoàn An Dương

Thong ke