Huyện An Dương - Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội năm 2020

Huyện An Dương - Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội năm 2020

Sáng ngày 14/11, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm 2020.

Huyện đoàn An Dương

Huyện đoàn-hội đồng đội huyện An Dương chỉ đạo tổ chức làm điểm mô hình lớp tập huấn cho 30 cán bộ chỉ huy Đội tại Liên đội Võ Thị Sáu, trường tiểu học An Hồng

Huyện đoàn-hội đồng đội huyện An Dương chỉ đạo tổ chức làm điểm mô hình lớp tập huấn cho 30 cán bộ chỉ huy Đội tại Liên đội Võ Thị Sáu, trường tiểu học An Hồng

Huyện đoàn - Hội đồng đội huyện An Dương chỉ đạo tổ chức làm điểm mô hình lớp tập huấn cho 30 cán bộ chỉ huy Đội tại Liên đội Võ Thị Sáu, trường Tiểu học An Hồng

Huyện đoàn An Dương

Thong ke