CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN "VƯỜN ƯƠM THANH NIÊN"

Công trình chào mừng kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)

Quận đoàn Dương Kinh

Thong ke