Tọa đàm nâng cao năng lực Tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp

Tọa đàm nâng cao năng lực Tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp

Tọa đàm nâng cao năng lực Tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp

Đoàn khối doanh nghiệp thành phố

Thong ke