TẤM GƯƠNG THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

17 05 2022

in trang

TẤM GƯƠNG THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

TẤM GƯƠNG THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đồng chí Nguyễn Thành Luân - Ủy viên BCH Đoàn cty, Phó Bí thư chi đoàn Các đơn vị sản xuất, công nhân BQL NT Phi Liệt.

Nhiều năm qua, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong Khối Doanh nghiệp luôn thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó điển hình là tấm gương đồng chí Nguyễn Thành Luân. Với trách nhiệm là một người trẻ trong Công ty, đồng chí Nguyễn Thành Luân luôn có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Chấp hành tốt chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, đồng chí đã luôn tích cực tham gia các hoạt động tại đơn vị và những hoạt động do Đoàn Khối phát động.

Admin

Thong ke