Tấm gương Đồng chí Bí thư Đoàn phường gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vinh dự nhận giải thưởng Lý tự trọng

14 03 2024

in trang

Khi nhắc đến đồng chí Trang, các đoàn viên của đơn vị luôn khẳng định rằng Chị là một thủ lĩnh gương mẫu, nhiệt tình, nhiệt huyết, luôn tiên phong và năng nổ trong mọi hoạt động, phong trào. Đặc biệt, khi nhận được sự tin tưởng của Đảng ủy và sự tín nhiệm của đoàn viên thanh niên bầu giữ chức vụ Bí thư đoàn phường, Chị luôn ý thức được trách nhiệm, vai trò của Bí thư Đoàn phường cần phải tiên phong, vượt khó, sẵn sàng đi đầu trong mọi hoạt động Đoàn.

Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị, gần gủi với mọi người, Đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua,ở vị trí Bí thư Đoàn phường Cầu Tre, Đồng chí đã có nhiều cố gắng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của địa phương, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên do mình quản lý. Hướng dẫn đoàn viên thanh niên xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện và dựa vào đó để đánh giá chất lượng hoạt động của đoàn viên hàng năm.

Với những thành tích xuất sắc đó, Đ/c Trang đã vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024

Admin

Thong ke