100% cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP Thành phố được tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

01 11 2022

in trang

 

Admin

Thong ke