Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 tuyên truyền Luật phòng chống Ma túy và Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 tuyên truyền Luật phòng chống Ma túy và Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020

Ngày 9/11 hàng năm là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của xã hội.

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

ĐTN Bộ đội Biên Phòng tổ chức buổi Tọa đàm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới

ĐTN Bộ đội Biên Phòng tổ chức buổi Tọa đàm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới

Sáng ngày 29/10, ĐTN Bộ đội Biên Phòng tổ chức buổi tọa đàm về chủ quyền biển đảo, biên giới cho các bạn ĐVTN phường Tràng cát, quận Hải AN.

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Đoàn TN Bộ đội biên phòng thành phố triển khai học tập nội dung các chuyên đề năm 2021

Đoàn TN Bộ đội biên phòng thành phố triển khai học tập nội dung các chuyên đề năm 2021

Sáng ngày 22/9, Đoàn TN Bộ đội biên phòng thành phốtổ chức Hội nghị học tập các chuyên đề năm 2021

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Hỗ trợ thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ công tác nơi biên giới hải đảo

Hỗ trợ thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ công tác nơi biên giới hải đảo

Sáng ngày 28/6, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên Phòng đã đến thăm tặng quà gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại các tỉnh biên giới phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng

Thong ke