Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Chương trình Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối tại Bảo tàng Hải quân.

Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Chương trình Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối tại Bảo tàng Hải quân.

Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Chương trình Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối tại Bảo tàng Hải quân.

Đoàn khối doanh nghiệp thành phố

Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Đoàn khối doanh nghiệp thành phố

Đoàn Khối Doanh nghiệp chỉ đạo làm điểm tổ chức cho đoàn viên thanh niên sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ

Đoàn Khối Doanh nghiệp chỉ đạo làm điểm tổ chức cho đoàn viên thanh niên sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ

Đoàn Khối Doanh nghiệp chỉ đạo làm điểm tổ chức cho đoàn viên thanh niên sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ

Đoàn khối doanh nghiệp thành phố

Đoàn Khối doanh nghiệp thành phố Hải Phòng phối hợp Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Tập huấn kỹ năng mềm cho các đồng chí cán bộ chủ chốt Đoàn Khối

Đoàn Khối doanh nghiệp thành phố Hải Phòng phối hợp Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Tập huấn kỹ năng mềm cho các đồng chí cán bộ chủ chốt Đoàn Khối

Đoàn Khối doanh nghiệp thành phố Hải Phòng phối hợp Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Tập huấn kỹ năng mềm cho các đồng chí cán bộ chủ chốt Đoàn Khối.

Đoàn khối doanh nghiệp thành phố

Chương trình thăm địa chỉ đỏ tại Khu di tích Bạch Đằng Giang và Bến tàu không số K15

Chương trình thăm địa chỉ đỏ tại Khu di tích Bạch Đằng Giang và Bến tàu không số K15

Chương trình thăm địa chỉ đỏ tại Khu di tích Bạch Đằng Giang và Bến tàu không số K15

Đoàn khối doanh nghiệp thành phố

TẤM GƯƠNG THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

TẤM GƯƠNG THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

TẤM GƯƠNG THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đoàn khối doanh nghiệp thành phố

Giao hữu bóng đá chào mừng thành công Đại hội Đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Giao hữu bóng đá chào mừng thành công Đại hội Đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Giao hữu bóng đá chào mừng thành công Đại hội Đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn khối doanh nghiệp thành phố

 Chương trình “ Vui Tết Trung thu “ cho con cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối Doanh nghiệp thành phố năm 2022.

Chương trình “ Vui Tết Trung thu “ cho con cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối Doanh nghiệp thành phố năm 2022.

Chương trình “ Vui Tết Trung thu “ cho con cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối Doanh nghiệp thành phố năm 2022.

Đoàn khối doanh nghiệp thành phố

Thong ke