HƯỞNG ỨNG TẾT TRỒNG CÂY

HƯỞNG ỨNG TẾT TRỒNG CÂY " ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ" XUÂN QUÝ MÃO 2023, CHƯƠNG TRÌNH "VÌ MỘT VIỆT NAM XANH", ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC TRỒNG CÂY TẠI QUẬN LÊ CHÂN

HƯỞNG ỨNG TẾT TRỒNG CÂY " ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ" XUÂN QUÝ MÃO 2023, CHƯƠNG TRÌNH "VÌ MỘT VIỆT NAM XANH", ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC TRỒNG CÂY TẠI QUẬN LÊ CHÂN

Đoàn khối doanh nghiệp thành phố

Thong ke