Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho thanh niên chủ chốt của Đoàn trường THPT Hùng Thắng.

29 10 2022

in trang

Nhằm trang bị, củng cố thêm cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên những kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 29/10/2022, Huyện đoàn Tiên Lãng tổ chức chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho thanh niên cốt cán của Đoàn trường THPT Hùng Thắng.

.

Admin

Thong ke