Tuyên truyền an ninh mạng cho thanh niên

20 11 2023

in trang

Ngày 02/10/2023, BTV Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn trường THPT Vĩnh Bảo, tổ chức ngoại khoá tuyên truyền an toàn giao thông và an ninh mạng

BTV Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn trường THPT Vĩnh Bảo tổ chức ngoại khoá tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên Luật giao thông, Luật an ninh mạng. Qua đó, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia giao thông an toàn và sử dụng mạng hiệu quả.

 

Admin

Thong ke