TRIỂN KHAI THÀNH LẬP TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN LÃNG

12 09 2022

in trang

         Tổ công nghệ số cộng đồng do Ban Thường vụ Huyện đoàn quyết định thành lập. Mỗi xã sẽ thành lập 01 Tổ công nghệ số cộng đồng với những thành viên có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn để hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã Quyết định thành lập mỗi xã, thị trấn có 01 tổ công nghệ số cộng đồng, mỗi tổ có ít nhất 05 thành viên.

 

Phạm Thành Trung

Thong ke