Trao tặng “Huân chương Lao động hạng Ba” của Chủ tịch nước cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng

22 08 2022

in trang

Để ghi nhận những kết quả, thành tích, những cống hiến và đóng góp của tuổi trẻ thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định về việc tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba” cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố Hải Phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao tặng bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố với nội dung: “Tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển tham gia xây dựng thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững” cho tuổi trẻ thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch UBND thành phố đã Quyết định trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘN HANG BA Phông ngà 10 tháng m2022 2022'

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2022 2027 Hải Phòng, ngày 09 10 tháng 8năm2 2022 A1O'

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2022 Hải Hài Phòng, ngày 09- 10 tháng 8 năm 2022 2027'

Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOẦN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỒ HẢI PHÒNG LẦN THỨ XIV, NHIỆM KÝ 2022 2027 Hải Phông, ngày 10 tháng 8 năm 2022'

Có thể là hình ảnh về 16 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOẦN TNCS HỒ CHỈ MINH THÀNH PHÒ HẢI PHÒNG LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2022 2027 Hài Phông, ngày 09- 0 tháng 8nàm 2022'

Admin

Thong ke