Tổ chức học tập Chuyên đề "Em yêu biển đảo quê em"

28 04 2022

in trang

Sáng ngày 27/4/2022, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện chỉ đạo Liên đội trường Tiểu học Tiên Minh tổ chức chuyên đề điểm đăng ký cấp thành phố "Em yêu biển đảo quê em"

Admin

Thong ke