THPT Ngô Quyền: Hoạt động tư vấn hướng nghiệp năm học 2021 - 2022

31 03 2022

in trang

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2021 - 2022, Đoàn thanh niên trường THPT Ngô Quyền tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho các bạn học sinh lớp 12 thông qua chương trình "Workshop hướng nghiệp CAREER UP"

 

 

 

 

Admin

Thong ke