THIẾU NIÊN VĨNH BẢO TÍCH CỰC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “THIẾU NHI VIỆT NAM-HỌC TẬP TỐT, RÈN LUYỆN CHĂM” VÀ “TUỔI TRẺ VIỆT NAM-RÈN ĐỨC LUYỆN TÀI, DẪN DẮT TƯƠNG LAI” NĂM HỌC 2023-2024

20 12 2023

in trang

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024; Hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương, thành phố; từ ngày 20/12/2023; chiều 20/12, Hội đồng Đội huyện đã phát động chương trình và chỉ đạo các Liên đội tích cực tham gia chương trình “Thiếu nhi Việt Nam- Học tập tốt, rèn luyện chăm” dành cho Khối Tiểu học và chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam-Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” dành cho Khối THCS.

Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” tới các Liên đội khối Tiểu học với 6 nhóm nội dung rèn luyện gồm: Thi đua học tốt, vận động khoẻ mạnh, bảo vệ môi trường, đọc sách mỗi ngày, chia sẻ yêu thương và rèn luyện kỹ năng và Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” tới các Liên đội Khối THCS trên địa bàn huyện với 5 nội dung: Sống biết ơn và trách nhiệm, sống khát vọng và hành động, sống yêu thương và chia sẻ; sống bản lĩnh và kỷ luật, sống khỏe mạnh và an toàn.

Nhằm cụ thể hóa Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” và Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai”, 100% Liên đội khối Tiểu học trên địa bàn huyện đã triển khai có hiệu quả nội dung Thi đua học tốt, vận động khoẻ mạnh, bảo vệ môi trường, đọc sách mỗi ngày, chia sẻ yêu thương và rèn luyện kỹ năng; 100% Liên đội Khối THCS triển khai hiệu quả nội dung Sống biết ơn và trách nhiệm, sống khát vọng và hành động, sống yêu thương và chia sẻ; sống bản lĩnh và kỷ luật, sống khỏe mạnh và an toàn tới toàn thể đội viên, thiếu niên, nhi đồng tại đơn vị mình.

Admin

Thong ke