TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ ĐỘI NĂM 2022

09 11 2022

in trang

         Thực hiện Kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chố cán bộ Đội năm 2022 nhằm nâng cao chất lượng công tác nhi đồng, công tác đội viên; bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chỉ huy Đội, phụ trách Sao nhi đồng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Huyện đoàn – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về “Tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi các trường tiểu học, trung học cơ sở”. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Đội, phụ trách thiếu nhi theo quy định. 

 

Phạm Thành Trung

Thong ke