TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

29 10 2022

in trang

TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã và đang thu hút đông đảo các đoàn viên, thanh niên, trong đó có đồng chí Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Đoàn Công ty CP Công viên cây xanh HP. Đồng chí là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo của đơn vị nói riêng và của Đoàn Khối Doanh nghiệp nói chung.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, qua các phong trào hiến máu cứu người do Ban chỉ đạo hiến máu thành phố, Thành đoàn Hải Phòng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đoàn Khối Doanh nghiệp phát động, đồng chí Nguyễn Đức Chung đã luôn xung kích đi đầu nhiệt tình hưởng ứng tham gia, cùng với đó thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp cùng tham gia… Sự nhiệt tình, năng nổ, tích cực của đồng chí đã trở thành động lực lan tỏa đầy ý nghĩa và giá trị nhân văn cao đẹp trong phong trào hiến máu tình nguyện để nhân rộng trong toàn Khối.

ĐKDN

Thong ke