Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tháng 10

04 10 2021

in trang

Sáng ngày 04/10, tại Hội trường Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng Hải Phòng, ĐTN Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng Hải Phòng đã tổ chức sinh hoạt CLB Lý luận trẻ tháng 10 cho đoàn viên, thanh niên

Sáng ngày 04/10, tại Hội trường Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng Hải Phòng, Đoàn Thanh niên công ty đã tổ chức sinh hoạt CLB Lý luận trẻ. CLB đã thu hút được nhiều đoàn viên, thanh niên cùng tham gia học tập, nghiên cứu trao đổi các thông tin trái chiều, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, có cơ hội phản biện trên không gian mạng xã hội

Mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” đã tập trung vào 2 nội dung chính là đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc và sinh hoạt lý luận chính trị tư tưởng. Qua đó, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội cho thanh niên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của mạng xã hội hiện nay.

Các thành viên của Câu lạc bộ sẽ tham gia các hoạt động cụ thể như các buổi đối thoại, tọa đàm, trao đổi về các phương pháp, kinh nghiệm nhận diện, nhận biết quan điểm sai trái, thù địch và đấu tranh với các quan điểm này; tham gia viết tin, bài gửi đăng trên các chuyên mục về phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các tạp chí khoa học, phương tiện thông tin đại chúng...

Admin

Thong ke